int(48)
^

Försäljningsvillkor och Integritetspolicy

Allmänna Försäljningsvillkor

Dessa Allmänna försäljningsvillkor gäller mellan kontorsshop.se och kund när kunden beställer produkter från kontorsshop.se för leverans till kunden. Om kontorsshop.se och kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före dessa Allmänna försäljningsvillkor om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.

1. Produkter

Kontorsstop.se erbjuder olika produkter som framgår av vid var tid aktuell på kontorsshop.se webbshop. Med ”ordinarie sortiment” avses produkter som kan beställas via webbshop och som inte är specialprodukter, kundunika artiklar eller liknande produkter.

2. Beställning

Beställning av produkter kan normalt göras dygnet runt 365 dagar per år via kontorsstop.se webbshop, alternativt vardagar via kontorsshop.se kundtjänst per telefon eller e-post mellan kl. 09.00 och 16.00. I webbshoppen finns aktuella priser, orderstatus, bilder på produkter m.m.

Beställningar kan tas på Svenska eller Engelska endast. 

3. Leveranstider

Beställning av ordinarie sortiment som sker helgfri vardag före kl. 13.45 levereras vanligtvis nästkommande vardag till företag och 2 - 4 helgfria vardagar till privatpersoner. Beställningar som sker övrig tid (helgdag eller vardag efter kl. 13.45) hanteras som om beställningen gjorts nästkommande helgfria vardag före kl. 13.45. Leveranstid för produkter som är beställningsvaror eller specialprodukter framgår det på respektive produkt i webbshoppen eller kontakta oss för leveranstid. Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans om detta inte särskilt avtalats.

4. Leveransvillkor

Ordinarie sortiment: Order över 695:- kr exkl moms levereras fraktfritt. Vid ordervärde under 695 kr exkl moms debiteras frakt med 89 kr exkl moms.

För leverans utanför Sverige måste beställning göras via kundtjänst och faktiskt fraktavgift tillkommer (utlandsbeställning är endast möjlig för fakturakunder). Kontakta oss för fraktkostnaden.

För vissa produkter såsom exempelvis specialprodukter och vissa beställningsvaror tillkommer faktisk fraktavgift, oavsett om beställningen skett via kontorsshop.se webbshop, e-post eller telefon och oavsett värdet på beställningen. Om fraktavgift tillkommer framgår det av produktinformationen eller vid beställningstillfället.

5. Fakturering och betalningsvillkor

Våra betalningsalternativ är faktura, kort, PayPal eller Swish

  • Vid fakturabetalning kan Kontorsshop.se komma att genomföra en kreditupplysning.
  • Betala med Swish på Kontorsshop.se. Vårt Swish-nummer är 123 44 00214
  • Vi debiterar ingen fakturaavgift
  • Fakturor skickas till din angivna e-post adress i PDF format, efter det du mottagit din order.
  • Företagskunder som väljer faktura som betalalternativ, ska erlägga betalning senast 30 dagar från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8%. 
  • Vi kommer ta ut en påminnelseavgift på 60 kronor 
  • Är fakturan inte betald 20 dagar efter förfallodatum kommer vi skicka in om betalningsföreläggande till Kronofogden.
  • Privatpersoner som väljer Billmate faktura som betalalternativ ska erlägga betalning senast 14 dagar från fakturadatum. Kontakta Billmate vid fakturafrågor.

Du kan alltid känna dig trygg i att handla med kort utställda av VISA eller MasterCard på Kontorsshop.se webbplats. Vi samarbetar med Nets (F.d. Auriga ePayment). Skrill uppfyller marknadens samt våra egna villkor för säkra internetbetalningar genom att erbjuda beprövade och säkra betallösningar för Internet. Med certifieringar som PCI-DSS Level 1 (Payment Card Industry Data Security Standard), 3D-secure samt ett eget framtagna koncept för Anti-Fraud garanterar vi säkra betallösningar.

När du betalar med kort skickas du vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos Skrill, där du tryggt fyller i dina kortuppgifter och genomför betalningen. När betalningen har godkänts skickas du tillbaka till Kontorsshop.se webbplats där du får en bekräftelse på att ditt köp är genomfört. Vi sparar av säkerhetsskäl aldrig dina kortuppgifter hos kontorsshop.se.

6. Retur/ångerrätt

Kunden har rätt att inom 20 dagar returnera produkter som kunden inte önskar behålla (ångerrätt). Ångerrätten omfattar inte specialprodukter, kundunika artiklar. Inte heller artiklar markerade med "Begränsad returrätt" omfattas av ångerrätten. Artiklar med begränsad returrätt är varor som normalt inte lagerhålls såsom beställningsvaror, icke lagerlagda artiklar eller artiklar som inte ingår i ordinarie sortiment. Kontakta kundtjänst för artikelspecifik information.

Vid retur ska retursedel utfärdad av kontorsstop.se medfölja och produkten ska återsändas i originalskick och i obruten förpackning. För att erhålla retursedel ska kunden meddela kontorsshop.se via ”Mitt Konto” eller kontakta kundtjänst på telefonnummer 0766 515 414 eller e-post: [email protected]. Returfrakt betalas av kunden.

7. Reklamation

Eventuella fel på produkter skall reklameras inom 7 dagar från leveransdag. Synlig transportskada ska noteras på fraktsedeln av chaufför direkt vid mottagandet. Reklamation ska göras till kontorsshop.se via ”Mitt Konto” eller kundtjänst på telefon 0766 515 414 eller e-post: [email protected] samma dag som fel eller transportskada upptäckts. 

Reklamationssedel utfärdad av kundtjänst måste medfölja returgodset. Kontorsshop.se står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation. Fel som inte reklameras inom ett år från det att produkten levererats till kunden kan inte göras gällande. För konsumenter gäller vid var tid tvingande konsumentlagstiftning.

8. Prisernas giltighetstid

Kontorsshop.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser. Angivna priser gäller således tillsvidare.

9. Priser

Samtliga priser avser svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat anges.

10. Reservation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

11. Bilder

Vissa bilder motsvarar inte produkten. Var därför noga med att kontrollera produktbeskrivningen.

12. Lagerstatus

Hemsidan är inte direkt kopplad till lagret. Därför kan vissa produkter vara slut på lagret vilket vi kommer meddela när beställningen behandlas.

13. Ansvarsbegränsning

Kontorsshop.se ansvarar aldrig gentemot kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador och förluster. Kontorsstop.se ansvar för direkta skador är begränsat till ett belopp motsvarande beställningens ordervärde.

14. Force Majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet, som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet, som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

15. Ändringar

Kontorsstop.se förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka eller ändra innehållet i dessa Allmänna försäljningsvillkor. Nya villkor publiceras på https://kontorsshop.se/ utan föregående avisering.

16. Tvist

Tvist mellan kontorsstop.se och kunden ska i första hand lösas mellan parterna, i andra hand avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

SÄKERHET OCH SEKRETESS

Integritetspolicy

Vi tar stort ansvar vid hantering av kunduppgifter och garanterar att aldrig lämna ut dina uppgifter till en oönskad tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

Vi kommer aldrig att begära någon uppgifter / information från dig som vi inte behöver. Om vi ​​behöver ytterligare information från dig kommer vi alltid att förklara varför vi behöver det och det kommer alltid att vara för att hjälpa oss att ge dig den bästa servicen.

Vad gör Kontorsshop.se med dina uppgifter?

Inga kunduppgifter kommer att synkroniseras någon annanstans än i vårt affärssystem som är kopplat till vår hemsida, som är säker genom att vi använder oss av SAH256-kryptering.

All typ av kontakt som sker via vår webbshop eller epost skickas till vårt säljteam och kommer inte att säkerhetskopieras någon annanstans.

Fraktbolag, leverantörer och betaltjänster kommer att ha tillgång till dina uppgifter men endast de uppgifter de behöver för att kunna fullgöra åtaganden vid köp och leverans.  

Om du skickar in ett CV kommer dina uppgifter att läsas och e-postmeddelandet kan komma att arkiveras om vi behöver någon med din skicklighet i framtiden. Genom att skicka ditt CV visar du ett legitimt intresse för att arbeta på Kontorsshop.se.

Vi lagrar bara grundläggande uppgifter om dig, och vi behåller bara dessa uppgifter så att du kan se din orderhistorisk och enkelt beställa igen i framtiden. Vi kommer regelbundet ta bort orderinformation som är äldre än 5 år.

Tillgång till dina uppgifter 

Önskar du få ett registerutdrag på de uppgifter vi har om dig, skicka gärna ett mail till oss på [email protected] och vi kommer svara inom en kalendermånad med en kopia på dina uppgifter som vi spararat. 

Ändra dina uppgifter

Vill du ändra dina uppgifter vi har sparat om dig, vänligen skicka vad du önskar att korrigera till [email protected] och vi kommer att vidta korrigeringen så snart som möjligt. Din förfrågan tar inte längre än en kalendermånad att slutföra.

Radera dina uppgifter

Önskar du att alla de uppgifter vi har om dig raderas, vänligen skicka ett mail till [email protected] och vi kommer att se till att alla uppgifter om dig raderas inom en kalendermånad.

Avregistrering av vårt nyhetsbrev

Får du vårt nyhetsbrev och önskar att avprenumerera, klicka på länken längst ner på sidan (footern) eller kan du klicka här och ange din e-postadress. Du kommer att avregistreras direkt.

Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats för att spåra besökarnas beteende, det görs för att förbättra säkerheten på vår hemsida. Cookies placeras på webbplatsen av Google Analytics.

Du kan lära dig mer om Googles cookies, här: https://www.google.com/policies/privacy/

Du kan lära dig hur du hanterar cookies som din webbläsare använder, genom att följa den länk som är relevant för dig nedan.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv (Chrome);
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences (Firefox);
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); och
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Våra detaljer

Denna webbplats ägs och drivs av Kontorsshop.se Sweden

Du kan kontakta oss via;

Post - Knappsdalavägen 190  271 75 Glemmingebro
Email - [email protected]
Telefon - 0766 515 414

Ändringar av detta dokument

Detta dokument skapades från början den 12 mars 2018 av vår utnämnda DPO (Data Protection Officer)

Vi kan ändra detta dokument i framtiden, men vi kommer att se till att vi noterar ned ändringarna nedan.