bool(false)
^

PEFC

   PEFC

Ett europeiskt miljömärkningssystem för certifiering av skog och märkning av trä- och pappersprodukter. PEFC liknar de certifieringsregler som tagits fram av FSC, men är mer anpassat till det småskaliga privata skogsbruket. Man verkar för att främja ett bärkraftigt skogsbruk med god balans mellan skogsproduktion, miljövård och sociala intressen.