Miljömärkningar

Här hittar du en förklaring av miljömärkningar som kan vägleda dig vid val av kontorsmaterial. Vi på kontorsshop.se har ett brett sortiment av miljöprodukter för kontoret och till hemmet. Vi har miljöprodukter inom städmaterial, kontorsmaterial, återvunnet kopieringspapper, pennor, återvunnen toner, ekologiskt kaffe och te, komposterbara kaffemuggar och mycket mer. Vill du göra skillnad, köp miljövänligt!

 

Svanen är det officiella miljömärket för Norden. Svanen granskar varor  och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till  avfall. Man ställer sedan hårda miljökrav men även krav på funktion  och kvalitet.

 

 

 

FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt  livskraftigt bruk av världens skogar. FSC-systemet bygger på  frivilligcertifiering av ett ansvarsfullt skogsbruk.

 

 

 

PEFC står för "Programme for thje Endorsement of Forest Certification schemes" vilket betyder" Program för bekräftelse av  skogscertifieringssystem". Mer information om PEFC finns att läsa på 222.pefc.se.

 

 

 

EU-blomman är det gemensamma europeiska miljömärket. Tillverkarna måste visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och dokumentation. Läs mer på www.ecolabel.eu.

 

 

Blå ängeln är en tysk miljömärkning med kriterier motsvarande Svanen. Läs mer på www.blauer. engel.de.

 

 

 

Bra Miljöval innebär att företaget som tillverkat produkten lever upp till de krav som ställs av Svenska Naturskyddsföreningen. En gång om året görs en noggrann kontroll av alla de företag som har licens att  använda märket Bra Miljöval.

 

 

KRAV-märket visar att produktionen har skett på ett miljövänligt och etiskt vis.

 

Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti för att  en produkt uppfyller internationella Faritrade-kriterier.

 

 

 

Rainforest alliance arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och säkerställa en hållbar försörjning genom förändrande av återvunnet  material. Andelen återvunnet material anges vid respektive produkt.

 

 

TCO-märkningen är en kvalitets- och miljömärkning som syftar till att påverka utvecklingen av IT och Kontorsutrustning med bra användaregenskaper och minimerad påverkan på miljön. Följande krav ställs med referens till miljön:

 
 Sparläge, standby.
 Tid från standby till utskrift inom 20 sekunder.
 Klara att skriva ut på papper som innehåller 20 % återvunna fibrer.
 Får inte utsöndra pappersdamm, freon eller ozon i lokalen i vilken den är placerad.
 Ingen ozon eller freon vid tillverkning.
 Minimering av tungmetaller.
 Begränsad användning av bromerade eller klorerade flamskyddsmedel.
 ISO 14001- eller EMAS-certifierad tillverkare.
 
 
 
Energy Star Amerikansk energimärkning faställd av amerikanska naturvårdsverket EPA

 

 

När du köper UTZ Certified kaffe, kakao eller te du hjälpa till att bygga en bättre framtid.

UTZ Certified står för ett hållbart jordbruk och bättre möjligheter för jordbrukare, deras familjer och vår planet. UTZ-programmet gör det möjligt för jordbrukarna att lära sig bättre jordbruksmetoder, förbättra arbetsvillkoren och ta bättre hand om sina barn och miljön.

Genom UTZ-programmet odlar bättre grödor, generera mer intäkter och skapa bättre möjligheter samtidigt som man värnar miljön och säkra jordens naturresurser. Nu och i framtiden. Och det smakar mycket bättre.

Målet med denna märkning är att uppnå "noll koldioxidutsläpp". Till exempel kan ett företag plantera träd på olika platser runt om i världen för att kompensera den el företaget förbrukar.

 

Arvid Nordquist Classic kaffes egna märkning för CO2-kompensering. Märkningen är ingen certifiering utan ett sätt att kommunicera att företaget kompenserar för växthusgasutsläpp genom trädplantering, investeringar i skogsbruk och effektivare vedspisar i Nicaragua.

 

 

Märkningen ersätter den gamla loggan för ekologiskt jordbruk. Då blir det obligatoriskt för alla färdigförpackade ekologiska varor som tillverkas inom EU och som uppfyller märkningskraven. För importerade varor är märkningen frivillig.

 

 

Pappersbranchens miljövarudeklaration som ger information om varje pappers miljöegenskaper, t ex utsläpp till vatten och luft, produkternas beståndsdelar, energikonsumtion och avfallshantering.

 

 

PE-plast är en olefinplast som är helt återvinningsbar. Det är en mjuk plast som tål hög kyla, är resistent mot kemikalier och absorberar inte vatten. PE-plast går inte att få helt klar (genomskinlig).

 

 

 

PP-plast är en olefinplast som är helt återvinningsbar. Det är en hård plast som blir spröd vid kyla och brinner lätt.

 

 

 

Totally Chlorine Free, innebär att produkten är tillverkad av massa som är blekt utan klor eller klorförening.

 

 

  • Biologiskt Nedbrytbar

Definitionen av biologiskt nedbrytbart är att ett material kan genomgå en biologisk anaerobisk eller aerobisk nedbrytning som leder till produktion av CO2, H2O, metan, biomassa och mineralsalter beroende på processens omgivningsförhållanden. Mikroorganismer spelar en viktig roll vid biologisk nedbrytning. Dessa finns i miljön och livnär sig mestadels på organiskt avfall. Till skillnad från komposterbar säger dock termen biologiskt nedbrytbar inte vidare mycket eftersom i princip allt är biologiskt nedbrytbart om det bara går tillräckligt lång tid. Därmed är det mycket viktigt att specificera i vilken miljö den biologiska nedbrytningen är tänkt att äga rum.

(Av ett ämne eller föremål) som kan sönderdelas av bakterier eller andra levande organismer.

Biologiskt nedbrytbara på den mest grundläggande, betyder helt enkelt ett objekt som har förmågan att bryta ner, eller sönderdelas tillbaka till den naturliga miljön utan att orsaka skada. Till exempel när ett ämne bryts ned till koldioxid, vatten och andra naturligt förekommande mineraler, ämnet blandar sömlöst tillbaka till jorden, lämnar inga gifter bakom. Många material bryter ned i en mer skadlig sätt, lämnar kemikalier eller andra skadliga ämnen i marken.
När det gäller miljöfördelar , kommer en biologiskt nedbrytbart material bryts ner snabbt, inte år, lämnar inget skadligt bakom och spara deponi utrymme.

  • Carbon Neutral

Målet med denna märkning är att uppnå "noll koldioxidutsläpp". Till exempel kan ett företag plantera träd på olika platser runt om i världen för att kompensera den el företaget förbrukar.

  • Ej ytbehandlad

  • IT-Företagens Miljödeklaration

IT-miljödeklarationen är sedan 2006 en internationell standard via ECMA International, som sedan år 1961 arbetar med standardisering av informations- och kommunikationssystem.

  • Lågenergilampa

En lågenergilampa håller upp till 10 gånger längre än en vanlig glödlampa. Genom att välja en lågenergilampa istället för en glödlampa sparar man upp till 80% energi. Livslängden är normalt 6000-10000 timmar.

  • Vattenbaserat

Produkten har inga lösningsmedel förutom vatten.

  • Växtbaserat Material

  • Vegetabilisk Metod