bool(false)
^

Svanenmärkt

   Svanenmärkt

 Nordens officiella miljömärkning som kom till för drygt 20 år sedan och drivs på uppdrag av regeringen. Märkningen granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela deras livscykel, från råvara till avfall. Svanen reviderar kontinuerligt sina krav och höjer ribban för att få en Svanenmärkning. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.